Novinky

CFP_fb_1200 (002)

Call for Papers

VVP AVU přijímá abstrakty na připravovanou konferenci The Exhibition as Medium in the Bloc, která se bude konat 10. a 11. listopadu 2022 na Akademii výtvarných umění v Praze.

CFP_fb_1200 (002)

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete v Call for Papers

Smuteční oznámení

S lítostí oznamujeme, že v sobotu 2. dubna 2022 nás opustil náš dlouholetý pedagog, kolega a zakladatel Vědecko-výzkumného pracoviště AVU pan Jiří Ševčík.

Informace o formě posledního rozloučení připravujeme. Krátká vzpomínka na Jiřího Ševčíka zde.

Sešit-pro-mění-30---header-2

Sešit open call pro netematické číslo 2022

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na příspěvky do netematického čísla pro rok 2022.

Téma: není určeno, vítáme studie reflektující nedávné a současné umění, jeho teorii či metodologii
Jazyky: čeština, slovenština, angličtina
Termín zaslání textů v délce 15-25 NS: termín byl prodloužen do 17. prosince 2021

Redakce vítá texty širokého tematického rozkročení, jakékoliv dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu vám rádi zodpovíme. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“ > „pro autory“ (https://databaze.vvp.avu.cz/sesit/pro-autory/)

Texty zasílejte na e-mail redakce: sesit.redakce[@]gmail.com, o přijetí textu k recenznímu řízení budete informování v průběhu prosince.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné a nedávné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění skrze odborné texty z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vydává Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, vychází dvakrát ročně a zaměřuje se na odborné studie a recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V roce 2015 byl zařazen do seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na abstrakty příspěvků do čísla 31/2021 s tématem:  Architektura a hlas lidu

Hostující editor tematického čísla: Hubert Guzik (FA ČVUT)

Tématem chystaného čísla Sešitu je vztah architektů a uživatelů architektury v zemích tzv. východního bloku.

Na obou stranách železné opony se architekti, urbanisté, sociologové a plánovači ptali, nakolik při navrhování zohledňovat hlas laické veřejnosti. Pro připravované číslo hledáme historické i teoretické příspěvky vztahující se k otázce, jak vlastně pracovala architektonická expertiza s uživateli a obyvateli staveb v socialistických zemích. Nakolik byli architekti a plánovači ochotní naslouchat hlasu lidu? Přispěl případný dialog k redefinování samotné profese architekta a posunům v názorech veřejnosti? Zajímají nás oficiální dobové průzkumy veřejného mínění či rozbory potřeb, přání a představ uživatelů architektury. Uvítáme ale i příspěvky o polooficiálních aktivitách, během nichž architekti spolupracovali přímo s konkrétními komunitami a často poprvé testovali metody architektonické participace. Chceme zjistit, nakolik sociologicko-architektonická expertiza ovlivnila bytové politiky socialistických států a v neposlední řadě také to, co z této expertizy přetrvalo po roce 1989. 

Jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Termín zaslání abstraktů: 5. března 2021

Termín rozhodnutí o přijetí návrhů: 15. března 2021

Termín odevzdání hotových textů: 31. května 2021

Redakce ráda zodpoví dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“ > „pro autory“ (https://databaze.vvp.avu.cz/sesit/pro-autory/).
Abstrakty zasílejte na e-mail: sesit.redakce@gmail.com 

foto_Thyn_02

Výstava jako médium. České umění 1957-1999

foto_Thyn_04

Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová – 

Jak se výstavy výtvarného umění promítají do jeho psaných dějin? A jak by vypadaly dějiny českého umění druhé poloviny 20. století, pokud bychom se na ně dívali právě z tohoto pohledu? Zatímco tradičně bývají dějiny umění koncipovány jako dějiny stylů a zaměřují se na jednotlivé osobnosti a díla, v publikaci Výstava jako médium jsou pojímány z pohledu tzv. exhibition histories, které se na Západě na přelomu milénia staly novou uměnovědnou disciplínou. České umění druhé poloviny 20. století je tak představováno na pozadí přelomových výstav, které v letech 1957–1999 spoluformovaly jeho vývoj. Publikace na více než 1000 stranách rekonstruuje 60 pečlivě vybraných výstav, a to jak skrze texty, tak obrazovou dokumentaci. Výstava je v knize chápána jako autonomní formát kulturní produkce, ale zároveň i jako nástroj k prosazení určitých podob umění, jeho funkcí a veřejné legitimizace. Archiv rozdělený do pěti období uvádějí tři samostatné studie, které sledují metodologii aktuálního výstavního diskurzu, dějiny výstav a proměňující se institucionální podmínky vystavování daného období i dosud nezpracované téma autorů a organizátorů výstav, později označovaných jako kurátoři/kurátorky. Kniha přináší nové pohledy na dosavadní interpretace vývoje českého výtvarného umění po roce 1957. Přestože se zabývá historií, klade si otázky, které bezprostředně vycházejí z podoby současného umění a jeho aktuálních problémů.

VVP AVU, Akademie výtvarných umění v Praze, 2020

Grafická úprava Adéla Svobodová

Foto web Jiří Thýn

DPC 1.900,- Kč

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na příspěvky do netematického čísla pro rok 2021.

Téma: není určeno, reflexe nedávného a současného umění
Jazyky: čeština, slovenština, angličtina
Termín zaslání textů v délce 15-25NS: 31. října 2020

podrobnosti najdete v přiloženém souboru, dotazy zasílejte na email redakce: sesit.redakce@gmail.com

call for papers_netema-2021

1. stránka z celkem 41234
VVP AVU 2024