Přednášky

V rámci vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti VVP AVU pořádá přednášky pro studenty a odbornou veřejnost. 

Středy na AVU

Přednášky určené akademické i odborné veřejnosti se zaměřují na aktuální témata výtvarného umění a architektury nebo v rámci cyklu sledují konkrétní téma; každý rok na podzim také představují finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Promítání edice VIDA

Promítací večery představují edici VIDA, která byla založena v roce 2011 pro vydávání tematických výběru z videoarchivu VVP AVU.

Cyklus Videoart

Promítací večery kurátorských výběrů ze současného českého videoartu pořádané VVP AVU.

Výuka na AVU

Přednášky dějin současného českého umění pořádané VVP AVU v rámci Katedry dějin a teorie umění.

Ostatní přednášky

Další realizované přednášky VVP AVU.

VVP AVU 2024