Textový archiv

Sbírka programových, teoretických a kritických textů k českému modernímu a současnému umění.

Textový archiv je budován v souvislosti s rozsáhlou rešerší dobových textových materiálů českého moderního a současného umění v rámci řešení výzkumných projektů. Fyzický textový archiv obsahuje několik tisíc kopií textů, které pocházejí z odborných periodik, výstavních katalogů, knih, ale i ze samizdatů a rukopisů, datovaných od roku 1930 do současnosti. Archiv je uložen na VVP AVU. Bibliografické údaje o dalších excerpovaných textech vážících se k výzkumu jsou přístupné v on-line bibliobázi, která v současnosti obsahuje přes 25 tisíc údajů.

Jako katalog textového archivu slouží on-line databáze bibliografických údajů – bibliobáze.

Materiály uložené v textovém archivu VVP AVU lze po domluvě prezenčně studovat.

Přehled excerpovaných zdrojů

Časopisy a noviny:

A2, Analogon, Artur, Art&Antique, Ateliér, Blok, Detail, Dílo, Divus, Estetika, Flash Art, Host, Host do domu, Korpus, Kavárna A.F.F.A., Kritická příloha, Kulturní tvorba, Kvart, Labyrint revue, Landek, Literární listy, Literární noviny, Listy, Orientace, Pars pro toto, Prostor Zlín, Protimluv, Respekt, Revolver Revue, Revue art, Rudé právo, Skutečnost, Svědectví, Tvar, Tvář, Tvorba, Umělecký měsíčník, Umělec, Umění, Umění dneška, Var, Vokno, Volné směry, Výtvarná kultura, Výtvarná práce, Výtvarné umění, Život, Živel aj


Katalogy z galerií:

Praha:
Salón výtvarného díla, Mánes, Atrium, Galerie na Karlově náměstí, Vilímkova galerie, Galerie V. Špály, ČMVU, Nová síň, NG, U Hybernů, Topičův salon, Galerie mladých, Čs. spisovatel, Pošova galerie, Galerie bří Čapků, U Řečických, Umělecká beseda, Obecní dům, Galerie d, UKDŽ, ÚMCH ČSAV, Galerie V. Kramáře, Lidový dům Vysočany, Gong, Opatov, Galerie Fronta

krajské galerie:
Roudnice, Zlín, Ostrava, Rychnov nad Kněžnou, Roztoky, Brno, Hluboká, Karlovy Vary, Písek, Olomouc, Liberec, Blatiny, Hradec Králové, Plzeň, Jihlava, Náchod, Polička, Pardubice
a další

U některých zdrojů nebyla v rámci cílené výzkumné práce VVP AVU provedena systematická excerpce; ta bude následovat v dalším období.

VVP AVU 2024