i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


hledat slovo:
Přehled množství záznamů v jednotlivých oddílech

oddíl nalezeno
umělci / skupiny 0
instituce 0
výstavy 9
periodika 0
videoarchiv VVP AVU 2

V roce 2009 byla uzavřena dohoda s Centrem pro současné umění Praha o spolupráci a koordinování databází artlist.cz a i-datum.cz. Na základě této dohody došlo k propojení obou databází vzájemným prolinkováním, což napomáhá vyhledávání a zvýšuje kvalitu poskytovaných informací. Obě databáze si zároveň zachovají svůj charakter, tj. artlist extenzivnější rozsah snažící se o poskytnutí celkového přehledu o různorodosti současné české výtvarné scény a i-datum přísnější výběr zaměřený na vědecké zpracování dokumentovaného materiálu.

i-datum.cz nebylo pokusem formulovat jedinou podstatnou linii českého umění – dokumentovalo, popisovalo a propojovalo jednotlivé body na pulsující ploše, které skládaly proměnlivý obraz současnosti a nedávné minulosti.

V současné době je i-datum jako celek uzavřeným projektem. Sekce Umělci a Instituce jsou vyčleněny jako samostatné archivy a jejich internetová databáze je nadále aktualizována.

Videoarchiv VVP AVU, databázi současného českého videoartu a videodokumentace k českému umění od roku 1980, který byl součástí i-datumu od roku 2007, se v posledních letech stal hlavní náplní archivační a dokumentační činnosti VVP AVU.

Návod

i-datum - internetová databáze současného českého umění je založena na jednoduchém vyhledávacím systému. Pro hledání ve "Všech oddílech" můžete zadat jedno i více slov do kolonky "Slovo" a stisknete tlačítko "Hledej". Systém zobrazí v tabulce všechny záznamy, kde se vyskytuje kterékoliv z uvedených slov. Ve vybraných údajích tabulky listujete kliknutím na zvolený záznam.

Pro hledání pouze v určitém oddíle - umělci, skupiny, instituce, výstavy, texty, multimédia - si tuto kategorii zvolíte v kolonce "Hledat", následně můžete zadat jedno i více slov do kolonky "Slovo" a stisknete tlačítko "Hledej". Systém opět zobrazí v tabulce všechny záznamy, kde se vyskytuje kterékoliv z uvedených slov. Ve vybraných údajích tabulky listujete kliknutím na zvolený záznam.

i-datum je sofistikovaným databázovým systémem, který má v jednotlivých záznamech aktivní slova (jména umělců, skupin, institucí, výstav) odkazující na příbuzný nebo hlavní záznam v databázi. Tato slova jsou označena modře a jsou aktivována kliknutím.

Každý záznam databáze je možné převést do tiskové podoby kliknutím na tlačítko "Vytisknout".

V případě jakýchkoli problémů či dotazů kontaktujte, prosím VVP AVU.

VVP AVU 2024