Kdo se směje. Umění o světě umění

2013 / Kurátorský výběr z videoarchivu VVP AVU, čtvrté DVD z Edice Vida.

Obal DVD

Obal DVD

Autoři videí
Jesper Alvaer, Vasil Artamonov – Petr Krátký – Tomáš Uhnák, Adéla Babanová, Ondřej Brody – Marek Meduna, Ondřej Brody – Kristofer Paetau, Jan Brož, Vladimír Havlík, Anetta Mona Chişa – Lucia Tkáčová, Zuzana Krkošková, František Lozinski o. p. s., Michal Pěchouček, Rafani, Jiří Surůvka, Miloš Šejn, Pavel Švec, Markéta Vaňková

Koncepce a texty
Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová

Vydává
Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště (VVP AVU), 2013

Technická spolupráce
Viktor Takáč

Grafika
Dita Lamačová

Překlad
Stephan von Pohl

Korektury
Tereza Hubáčková

Edice VIDA byla založena pro vydávání tematických výběrů z archivu VVP AVU. Kdo se směje je čtvrté z této řady, pásmo bylo v premiéře promítnuto 30. 10. 2012 na festivalu 4+4 dny v pohybu (Praha, bývalé Casino, Pařížská 25) a reprízováno v Olomouci, Umělecké centrum Univerzity Palackého, 5. 12. 2012.

Vydání DVD bylo realizováno za finanční podpory Evropské unie. Za obsah DVD odpovídají výlučně autoři, DVD nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

97 min, PAL, 4:3

» obal ke stažení v pdf

» booklet ke stažení v pdf

VVP AVU 2024