Program zimního semestru 2016/2017

VVP AVU vás zve na zimní cyklus přednášek Středy na AVU.

19. 10. 2016, 18:00

FINALISTÉ CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO

ALEŠ ČERMÁK / KATARÍNA HLÁDEKOVÁ / ANNA HULAČOVÁ / MATYÁŠ CHOCHOLA / JOHANA STŘÍŽKOVÁpozvanka_cjch

Již po deváté se na AVU představí prostřednictvím krátkých prezentací finalisté prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého, která je udělována českým umělcům a umělkyním do 35 let. Přijďte ještě před vyhlášením vítěze zjistit víc o samotných finalistech a o jejich pracích vystavených ve Veletržním paláci v Praze.

moderuje Terezie Nekvindová

Záznam přednášky v iVysílání České televize. 

2. 11. 2016, 18:00

NORBERT LACKO

RÁMCE MODERNITY: O KRITICKOM MYSLENÍ AKO VOJNOVOM AKTE A TOM ČO MÔŽE BYŤ ZA JEHO HRANICAMI

lacko

Kritické myslenie ako vojnový akt chápe problém umenia v úzkom prepojení s chápaním sociálneho sveta ako dynamického prostredia vytváraného mocenskými vzťahmi. Mocenská dimenzia tu nie je prítomná len ako dodatok teórie umenia, ale priamo ako základný konštrukčný prvok v podobe ontologického minima, a zároveň zdroja dynamiky historického diania. Pre nás to môže znamenať problém, s ktorým sa je potrebné vysporiadať, aby sa uchopenie umenia nedialo len formou negatívneho poukazovania na historické krivdy, vykorisťovania, alebo ako demystifikácia ideologických mystifikácií, ale tak, aby bolo možné vybudovať pozitívnu vedu o dielach a estetickej skúsenosti.

Záznam přednášky v iVysílání České televize.  

Norbert Lacko (*1975) je odborný asistent na  katedre Teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvárných umení v Bratislave. Vyučuje predmety Základy filozofie a Dejiny estetiky.

 

 9. 11. 2016, 18:00

LADISLAV ZIKMUND-LENDER

VZPŘÍČENÉ OBRAZYpozvanka_lender

Neheterosexuální (queer) identity jsou implicitně i explicitně součástí minulé i současné vizuální tvorby. Vypovídají o životní zkušenosti těch, kteří o své jinakosti nemohli a nesměli mluvit a psát. Přednáška představí možnosti queer čtení a (sebe)identifikace děl z oborů vizuálního umění, architektury, designu i sběratelství.

Záznam přednášky v iVysílání České televize.

Ladislav Zikmund-Lender (*1985) působí jako historik umění. Přednáší na Ústavu věd o umění FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, spolupracuje s Centrem interdisciplinárního výzkumu FF Univerzity Hradec Králové. Od roku 2014 je doktorandem UMPRUM v oboru Dějiny a teorie modeního a současného umění. Zabývá se dějinami architektury a designu. Pro přípravu knihy o queer identitách ve vizuálním umění získal Fulbright-Masarykovo stipendium na University of California v Berkeley (2016–2017). Je autorem výstav What a Material: Queer Art from Central Europe (2012) či Prostory touhy: Je architektura sexy? (2016) a editorem jejich katalogů.  Je autorem knih Tři generace architektů (2012), Budova muzea v Hradci Králové (2013), Jan Kotěra v Hradci (2016), Struktura města v zeleni (2016). Editoval knihy Experimentální sídliště Invalidovna (2014), Design/nábytek/interiéry (2014) či Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka (2014).

 

30. 11. 2016, 18:00

ANTKE ENGEL

BOSSING IMAGES: SUBVERTING NORMALCY THROUGH QUEER CULTURAL POLITICS

pozvanka_engelIn this talk I will present „Bossing Images. The Power of Images, Queer Art, and Politics“, an ongoing series of curated evenings that started in 2012 at the NGbK Berlin. Bossing Images proposes bossiness as a framework through which to foreground the desiring but not always, hierarchical but never fully stabilized power relations that shape the production, reception, and circulation of art. The series draws on Elspeth Probyn’s thesis that desire travels in images, and inspires me to reflect upon artistic practices and queer cultural politics that intervene in regimes of normalcy.

Záznam přednášky na Artyčok.tv

For more see:

http://bossingimages-blog.tumblr.com/

http://www.queer-institut.de/en/publikation-bossing-images/

Antke Engel is director of the Institute for Queer Theory in Berlin and works as independent scholar in the fields of queer, feminist and poststructuralist theory, political philosophy, visual cultural studies and queer aesthetics. She received her PhD in Philosophy at Potsdam University in 2001, was research fellow at the Institute for Cultural Inquiry (ICI Berlin) from 2007-2009, and held visiting professorships for Queer Theory at different universities. She has published widely on queer theory and visual culture, among others Bilder von Sexualität und Ökonomie (2009), The Surplus of Paradoxes. Queer/ing Images of Sexuality and Economy, in: Pascale, Celine-Marie (2013), and in e-flux journal.

celek_stredy

Cyklus připravila Anna Daučíková, moderují Tomáš Hříbek a Terezie Nekvindová

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, aula – 3. patro

Pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin umění AVU
Technická podpora Digilab AVU
On-line stream ČT24 v rámci iVysílání České televize

Předchozí přednášky můžete vidět v iVysílání České televize.

 

VVP AVU 2023