Program letního semestru 2012/2013

Cyklus přednášek pokračuje v představování českých kurátorů od 60. let po dnešek s cílem zkoumat dějiny kurátorství u nás. V zimním semestru 2012/2013 se uskutečnily prezentace Ludmily Vachtové, Jiřího Valocha a Zuzany Bartošové (linie Praha – Brno – Bratislava v období 60.-80. let). Tentokrát se cyklus zaměří na 90. léta představením výrazných kurátorských osobností (Ludvík Hlaváček, Milena Slavická, Vlasta Čiháková-Noshiro a Radek Váňa). Každé setkání je složeno z úvodní prezentace kurátora, odborně vedeného rozhovoru a následné debaty s publikem. Cyklus uzavře debata s umělci, kteří se zároveň věnují kurátorské práci nebo provozují galerie. Tento večer je součástí IV. výroční konference VVP AVU Mezi tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce.
Středy na AVU vznikají ve spolupráci s Centrem nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně a částečně také s Ústavem pro dějiny umění FF UK, který paralelně pořádá seminář o 90. letech v českém umění.

Přednášky se konají od 18:00 v aule AVU, U Akademie 4, Praha 7.

Přednášky jsou ke shlédnutí on-line na Portálu ČT24 a na iVysílání České televize.

20. 3. 2013
LUDVÍK HLAVÁČEK
JAK JSME ZKOUŠELI PO PÁDU KOMUNISMU DOHÁNĚT KULTURNÍ SVĚT

Referát o vznikání center pro současné umění a alternativních galerií. Ludvík Hlaváček byl v roce 1992 pověřen založením českého Sorosova centra pro současné umění. Americký mecenáš tak chtěl přispět k demokratickému rozvoji posttotalitní společnosti. Centrum zorganizovalo několik reprezentativních výstav, kterými otevřelo v českém prostředí dosud nerozvinutá témata (nová média, umění ve veřejném prostoru atp.) a pro prezentaci mladých umělců založilo Galerii Jelení. Zamyšlení o nových podnětech pro porozumění uměleckému dílu, jeho prezentaci a sociální roli umění.

moderují Ondřej Chrobák, Josef Ledvina, Terezie Nekvindová

uspořádáno ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK

10. 4. 2013
MILENA SLAVICKÁ
UNTITLED

Pokusy o kurátorské projekty v době začínajícího kapitalismu. Kurátorka a někdejší šéfredaktorka časopisu Výtvarné umění Milena Slavická vzpomene své výstavní projekty z 90. let (Medhermenutika/Pondělí, Nová intimita, Řeholní pacient, Mezi Ezopem a Magulím, Jako ženy, Létat, odejít, zmizet. Tři generace moskevského konceptuálního umění, Poslední obraz ad.) s přesahem do současnosti (Beyond Reality). Promluví také o galerii Pi-Pi-Art (Prague Project for the Art), kterou v roce 1991 provozovala na Národní třídě s Ivonou Raimanovou a za pomoci Viktora Pivovarova, Václava Stratila a Adrieny Šimotové.

moderují Ondřej Chrobák, Josef Ledvina a Terezie Nekvindová

uspořádáno ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK

24. 4. 2013
VLASTA ČIHÁKOVÁ NOSHIRO
TVŮRČÍ MOŽNOSTI KURÁTORA VÝSTAV

Ohlédnutí výtvarné kritičky Vlasty Čihákové Noshiro za performancemi a mediálními aktivitami, které realizovala na výtvarné scéně v Japonsku v 70. a 80. letech, a dále ve světě, kdy se také formovala úloha a činnost kurátora výstav. Svou zkušenost později zužitkovala v 90. letech při organizování tzv. tematických výstav ve vedení pražské výstavní síně Mánes a v soukromé galerii Behémót. Dnes vede Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze a je zakladatelkou Ceny kritiky pro mladou malbu a její přesahy.

moderují Ondřej Chrobák a Terezie Nekvindová

15. 5. 2013
RADEK VÁŇA
MALÝ TŘESK

Vínek vzpomínek kurátora Radka Váni na pražské galerie Velryba a Starter&Sorter, pro které připravoval program v 90. letech, a také na dobu, kdy umělců bylo ještě málo, optimismus se zdál přirozený a internet neexistoval. Na dekádu, ve které se všechno v podstatě tvořilo, svět se otevíral a zavíral a malba sloužila jako solidní základ. Radek Váňa posléze vedl galerii de Veemvloer v Amsterdamu.

moderují Ondřej Chrobák a Terezie Nekvindová

22. 5. 2013
„TO SI MÁME VŠECHNO DĚLAT SAMI?“
UMĚLCI KURÁTORY A GALERISTY
A.M. 180 COLLECTIVE, RAFANI, RENÉ ROHAN, MARIE ŠTINDLOVÁ, LENKA VÍTKOVÁ

Je organizování výstav a provozování galerií altruistickou činností, která umělce brzdí v jejich hlavní práci, nebo jim tato činnost pomáhá upevňovat vlastní pozici na umělecké scéně? A je kurátorování výstav vedlejší profesí, nebo ji umělci vnímají jako jednu z poloh své tvorby? Debata je součástí IV. výroční konference VVP AVU Mezi tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce.

moderují Ondřej Chrobák a Terezie Nekvindová

Technická podpora DigiLab AVU.

Plakát

Plakát

VVP AVU 2024