Program letního semestru 2010

17. 3. HENRIETA MORAVČÍKOVÁ, Monumentalita pozdního modernismu: ideologická či architektonická?

Vedoucí oddělení architektury na Ústavu stavitelství a architektury Slovenské akademie věd se bude zabývat projevy monumentality ve slovenské architektuře druhé poloviny 20. století, jejím vztahem k dobové mezinárodní diskuzi o monumentalitě, společenským a historickým podmínkám. Dotkne se také aktuálního přijímání těchto staveb odbornou i laickou veřejností.

14. 4. ZDENĚK HÖLZEL, Vzdálené ozvěny ze světa: Archigram, McLuhan, Jencks, Venturi a česká architektura

Architekt Zdeněk Hölzel, který na přelomu 70. a 80. let patřil mezi mladé autory přejímající v Čechách postmoderní myšlenky, pronese přednášku o tehdejších zahraničních vzorech. Promluví o světové architektuře v 60. a 70. letech, zejména o Jencksovi a Venturim, jejichž texty v 70. letech přeložil a vydal v samizdatu. „Nechci mluvit jako teoretik, či historik, jimiž nejsem a nebyl jsem. Natož překladatel. Jenom architekt, který se chce orientovat. Proč to celé: neobjektivní představení atmosféry té doby.“

28. 4. ROSTISLAV ŠVÁCHA, Nové vize modernosti, 1985-1995

Významný český historik architektury bude sledovat tvorbu několika předních českých architektů, kteří v 70. a 80. letech projevovali jistý zájem o západní postmodernismus, ale v druhé polovině 80. let začali hledat jinou cestu (Alena Šrámková, Emil Přikryl, Václav Králíček, Josef Pleskot, Ladislav Lábus ad.). Záhadnou roli v jejich přechodu od postmodernismu k nové modernosti sehrály odkazy k tradici funkcionalismu, které lze vyložit různými způsoby. Jasný příklad nové modernosti jim naproti tomu ukazovala švýcarská minimalistická architektura.

12. 5. OSAMU OKAMURA, Architektura věc veřejná

Česká architektura a městské plánování se stále nemohou vymanit z izolace expertního diskurzu. Komu dnes patří město? Jak šířit povědomí o hodnotách kvalitně řešeného vystavěného prostředí? Tyto a další otázky si bude klást architekt a šéfredaktor brněnského časopisu Era 21.

Přednášky se konají od 18:00 v aule AVU, U Akademie 4, Praha 7.

Přednášky jsou ke shlédnutí online na Portálu ČT24 a na iVysílání České televize.
Technická podpora DigiLab AVU.

Plakát cyklu Středy na AVU, © Jan Šerých, 2010

Plakát cyklu Středy na AVU, © Jan Šerých, 2010

VVP AVU 2024