VVP AVU na Multiplace

Pondělí 28. dubna 2008, od 14.30 hodin v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno.

Mezinárodní festival nových médií a síťové kultury Multiplace vznikl v roce 2000 z iniciativy několika slovenských kulturních a uměleckých organizací. Je realizován formou decentralizovaného projektu, v němž každá instituce představí svůj vlastní program, uskutečněný z vlastních zdrojů. V roce 2005 se do festivalu zapojil rekordní počet 20 organizátorů ze šesti zemí, mj. také Brno.

Pod hlavičkou Brno Meets Multiplace připravila na dny 25. 4. – 3. 5. 2008 brněnská sekce sérii kulturních a interdisciplinárních akcí (výtvarných projektů, instalací, přednášek, tvořivých kolaborativních dílen), jejichž záměrem je prezentace a komunikace festivalových aktivit místní veřejnosti.

V rámci Brno Meets Multiplace se ve dnech 28. a 29. 4. 2008 uskuteční blok přednášek a prezentací Nová média. Mnohost perspektiv / New Media. Variety of Perspectives, jehož součástí bude i prezentace aktivit VVP AVU.
Blok je rozdělen do tří sekcí:

  1. Webové archivy, databáze a projekty zprostředkování umění představí databázový projekt Slovenské národné galérie, platformu ArtlistDigilab AVUspolu s projektem Artyčok.TV, network-art-projekty ze societyofalgorithm.org/networktime a VVP AVU.
  2. Nová média a vzdělávání
  3. Nová média v teoriích
VVP AVU 2024