OPEN ARCHIVES 2.0 – místa setkávání, vzdělávání a spolupráce

Jihlava, 25. října 2008. Pořádá Centrum audiovizuálních studií FAMU.

Druhý ročník diskusního projektu „Otevřené archivy“, který pořádá CAS FAMU, proběhne v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava v říjnu 2008. Tématem setkání jsou otevřené archivy v audiovizuální oblasti jako místa otevřeného vzdělávání a vzájemné spolupráce.

V poslední době vzniklo na domácích institucích, ale i díky aktivním nezávislým komunitám, množství online projektů, koncentrujících se na aktuální způsob zacházení s novými nástroji za využití audiovizuálního materiálu: kromě zpřístupňování samotného materiálu vzrůstá snaha o sdílení informací o vzdělávání v audiovizuálních médiích nebo o průběhu vědeckého výzkumu této specifické oblasti v určitém historickém období.

V rámci dvou diskusních bloků se v Jihlavě představí zejména středoevropské audiovizuální archivy, zabývající se archivací v oblasti nových médií, filmu, současného umění, vzdělávání a vědy; iniciativy zkoumající možnosti sémantického webu, nelineárních archivních struktur a sociálních technologií:

VVP AVU se diskusního projektu účastní jako jeden ze zástupců oficiálních vzdělávacích institucí, kde vzniká fyzický archiv s paralelními online projekty zpřístupňujícími informace o českém moderním a současném umění. Audiovizuální materiál zde nepředstavuje hlavní oblast zájmu, patří pouze k segmentu komplexnějšího projektu kritické reflexe a práce s textovým materiálem v rámci výtvarného umění.

Více viz tisková zpráva (pdf 53kB).

VVP AVU 2024